Testamente

Testamenten är ett bra sätt att reglera hur din egendom ska fördelas både under och efter din livstid. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar som respekterar din vilja och möter formella krav.

Även om det kan kännas enkelt att själv skriva ett testamente råder vi alla att ta hjälp av en advokat. Det finns en hel del inskränkningar i vad en testator kan testamentera bort och det är mycket som kan bli fel.

När du skriver ett testamente ska du noga fundera på hur du vill att din egendom ska fördelas och om egendomen ska ärvas med fri förfoganderätt eller med fri äganderätt. Du bör även ha bestämt vem som ska vara vittne. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är undertecknat av två vittnen som inte är jäviga. Om du vill, kan vi på advokatbyrån bevittna testamentet.

Vet du redan idag hur du vill att din egendom ska fördelas? Då är det bra att upprätta gåvobrev.
Om din gåva är en fastighet eller tomträtt måste du skriva ett gåvobrev. Det ska innehålla en tydlig beskrivning av gåvan, personuppgifter på dig och mottagaren, särskilda villkor för det fall du så önskar och bevittnade underskrifter av givare och mottagare.

Om du är gift och gåvan ingår i giftorätten ska make/maka ge sitt formella samtycke. När du ger bort lös egendom krävs inga särskilda handlingar, men det kan kännas tryggt för mottagaren att kunna visa sin äganderätt. Detsamma gäller om du vill att gåvan ska villkoras.

Att få hjälp med att skriva ett testamente eller gåvobrev kostar från 6 500 kr och uppåt. Den slutgiltiga kostnaden beror på uppdragets omfattning. Det kostar inget extra om ni vill ha vår hjälp med att bevittna underskrifterna av handlingarna.