Målsägandebiträde

När någon utsätts för ett grövre brott eller det finns personliga förhållanden och andra omständigheter som innebär att målsäganden (brottsoffret) kan antas ha ett särskilt starkt behov av ombud, utses ett biträde. Våra advokater och jurister förordnas regelbundet som målsägandebiträden och hjälper klienter som blivit utsatta för misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld.

Som målsägandebiträde följer vi med dig på förhör, ger stöd i kontakt med polis och åklagare och undersöker dina möjligheter till skadestånd. Vi finns för dig i domstolen, biträder åtalet och ser till att du känner dig trygg före, under och efter rättegången.

Om du utsatts för ett brott ska du så snart som möjligt göra en polisanmälan. Sök läkarvård om du har blivit skadad och var noga med att läkaren dokumenterar dina skador. Är du rädd för att du ska utsättas för ytterligare brott, kan du ansöka om kontaktförbud och skyddat boende. Om brottet medfört att du fått kostnader så ska du spara alla kvitton.

Informera polisen om du önskar ett målsägandebiträde och vem du vill ska företräda dig. Du har rätt att själv välja advokat och kan byta om du redan har förordnats ett ombud.

I lag (1988:609) om målsägandebiträde regleras målsägandebiträdets uppgifter. Biträdet ska stödja och hjälpa målsägande genom domstolsprocessens alla led. Därutöver kan målsägande hjälpa åklagaren genom att biträda åtalet.

Det är även biträdets uppgift att föra talan om enskilt anspråk, det vill säga skadestånd. Den som utsatts för ett brott kan enligt skadeståndslagen bland annat ha rätt till ersättning för sveda och värk, kränkning samt inkomstförlust.

Det kostar inget att få hjälp av ett målsägandebiträde.