God man

En god man eller en förvaltare har ett uppdrag som kan bestå av en, två eller tre olika delar. Uppdraget delas in i delarna - bevaka rättigheter, förvalta egendom, sörja för person.

Att bevaka rätt innebär att bevaka och tillvarata rättigheter och till exempel se till att personen i fråga får vårdinsatser och bidrag som huvudmannen har rätt till. Att förvalta egendom innebär att sköta om ekonomin, till exempel betala räkningar eller se till att huvudmannen har fickpengar att röra sig med. Med sörja för person menas att den gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Den som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder, allvarlig sjukdom eller demens och personer under 18 år som saknar vårdnadshavare är exempel på grupper som ibland kan ha behov av stöd av en god man eller förvaltare.